Prev
Play
Next
Güven, sağlıkta fazla mesai sorununun araştırılmasını istedi
Alsancak Stadı’nda tepkiler geri adım attırdı‏
Güven: Gençleri bağımlılıktan kurtarma yollarını Meclis araştırmalı
Güven: Eğitimde engellilerimiz ‘kaynaştırılamıyor’
Güven: Bu kez ‘çorba’ yasadan internet yasağı çıktı!
Güven: Domuz gribinden ölenlerin gerçek sayısı gizleniyor mu?
Güven: Eğitimden soğutan sistem, okulu terkte Avrupa şampiyonu yaptı
‘Yuvadaki fuhuş skandalı hükümete zarar verir diye örtüldü mü?’

 14.04.2015

Güven, sağlıkta fazla mesai sorununun araştırılmasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, sağlık sektöründe normal günlük çalışma süresinin 7,5 saat üzeri olması ile ortaya çıkacak sorunların araştırılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Güven, gece mesaisinin en belirgin görüldüğü sektörlerden biri olan sağlıkta yeni yasaların şikayetleri daha da artıracak uygulamalara izin vereceğini belirtti.

‘YASA, SINIRLAMAYI KALDIRACAK

Hem Yargıtay kararı hem İş Kanununda ‘işçilerin gece çalışmaları günde 7,5 saati geçemez. Geçerse de mesai ücreti ödenmesi zorunludur’ hükmünün yer aldığını hatırlatan Güven, “Ancak TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 41’inci maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 69’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ‘Ancak, sanayiden sayılmayan işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir’ cümlesi eklenerek geceçalışmalarının 7,5 saat ile sınırlandırılmasının kaldırılması amaçlanmaktadır” dedi.

‘NÖBET, DANIŞTAY TARAFINDAN KALDIRILDI

Aile hekimlerinin nöbet tutmalarının Danıştay kararı ile kaldırıldığını bir örnekle hatırlatan Hülya Güven, şu bilgileri paylaştı: “Gaziantep İdare Mahkemesi’nin aile hekimi Refik Baysal’ın Kahramanmaraş Andırın ilçesinde kaymakamlık yazısıyla adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasının ‘kamu yararı’olduğu gerekçesiyle uygun bulduğu kararı, Danıştay tarafından davacı lehine bozulup, uygulama mevzuata aykırı bulunmuştur. Böylece aile hekimlerinin nöbet tutmaları Danıştay tarafından kaldırmıştır. Ancak Danıştay tarafından aile hekimleri için kaldırılan nöbet uygulamasının, Tasarı ile kapsamı da genişletilerek sağlık hizmetlerinde gece çalışması adı altında ücretsiz nöbet olarak geri getirildiği anlaşılmaktadır. Tasarı mevcut haliyle kanunlaştığında sanayi hariç işlerde 11 saate kadar gece çalışması yapılabilecek ve haftalık 45 saat geçilmediği sürece çalışanlara fazla mesai ücreti de ödenmeyecektir.  Yani sonuç olarak sanayiden sayılmayan işlerden sayılan sağlık sektörü de tasarının yasalaşmasından doğrudan etkilenecektir. AKP hükümeti, hekimlerin birer robot olmadıklarını, insan olduklarını anlamak istememektedir. Yorgun hekimlerin sağlıklı bir şekilde sağlık hizmeti veremeyecekleri çok açık. Sağlık sisteminin iflasının sorumluluğu yine hekimlere yüklenmek isteniyor. ”

Paylaş / Yer imi

Arşivler